Skip to main content

‘IEDER MENS IS IN ONTWIKKELING, EN JUIST DAAR WILLEN WIJ AAN BIJDRAGEN ‘

Zorg uit het hart

Missie en visie van Zorg uit het Hart

Missie

De missie van de organisatie is het bieden van zorg-op-maat.
Ieder mens is uniek en daarmee is elke ondersteuningsvraag anders.
Hiermee wordt bedoeld dat de behoefte en wens van de cliënt uitgangspunt zijn voor de zorg- en dienstverlening  met betrekking tot de hulpvraag. Hierbij wordt er snel en flexibel ingestoken op vragen van de cliënt en samen gezocht naar oplossingen op maat. Op deze manier wordt getracht een zo breed mogelijk zorgaanbod te leveren vanuit ‘Zorg uit het Hart’.

Visie

‘Zorg uit het Hart’ is een warme organisatie die uitgaat van oprechte betrokkenheid bij hun cliënten en medewerkers. Wij hebben een klein team van zorgverleners, daardoor ziet de cliënt steeds dezelfde vertrouwde gezichten. De medewerkers bieden zorg en begeleiding op momenten dat de cliënt deze zorg nodig heeft.

Een belangrijke waarde hierbij is eigen regie. Uitgangspunt hierbij is dat de cliënten zelf de zorgmomenten kan kiezen zodat het leven niet om de zorg draait maar de zorg om het leven van de cliënt.

De dagbesteding biedt een veilige plek waar de cliënten dagelijks met hun verhaal terecht kunnen. Er wordt actief geluisterd naar de cliënt.
Daarnaast richt ‘Zorg uit het Hart’ zich op de persoonlijke ontwikkeling en groei van de cliënt. Juist daar willen wij als organisatie aan bijdragen.  

Uitsluitingscriteria

Om echter verantwoorde zorg te kunnen leveren moeten wij enkele criteria hanteren.

Dat zijn:

  • Exclusiecriteria ofwel uitsluitingscriteria
  • Verzorgingsgebied
  • Indicatie en financieringseis

Exclusiecriteria zijn kenmerken op basis waarvan wij bij voorbaat aan kunnen geven dat wij voor deze cliënten geen verantwoorde zorg kunnen leveren;

Deze criteria zijn:

  • Reclassering
  • Forensische zorg
  • Specialistische verpleging