Skip to main content

Ons Zorgaanbod

Ons zorgaanbod

Zorg uit het hart kiest voor een vraaggerichte benadering waarin de cliënt centraal staat, het traject wordt ontwikkeld en uitgevoerd met de cliënt. De Triple C methodiek ligt hier aan ten grondslag.
De zorg en begeleiding wordt geleverd vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet langdurige Zorg. We bieden:

Begeleiding individueel

Ambulant: 
De cliënt woont in een studio of een appartement van Zorg uit het hart of in een eigen woning en op afgesproken tijden komt de begeleider om zaken en afspraken te regelen.

Beschermd wonen:
 
De cliënt heeft een woning of appartement van Zorg uit het Hart en hij of zij wordt begeleid door een coach van Zorg uit het hart en heeft 24 uurs begeleiding.

VPT:
Volledig pakket thuis wordt geleverd aan cliënten met een WLZ beschikking. Dit wordt gedaan vanuit een zorgwoning of eigen woning van cliënt.

Begeleiding groep:

De cliënt krijgt dagelijks 1 of meerdere dagdelen begeleiding tijdens hun dagbesteding waarbij gewerkt wordt aan diverse projecten.

Ondersteuning bij persoonlijke verzorging.

Persoonlijke verzorging is gericht op het opheffen van het tekort aan zelfredzaamheid van de cliënt. Dit kan ook inhouden dat de cliënt wordt gestimuleerd om deze activiteiten zelf te doen en aan te leren.
Bij alle vormen van begeleiding, bieden wij ondersteuning op de volgende 7 levensgebieden:

  1. Zingeving: drijfveren, betekenis, dromen en verlangens, cultuur, waarden en motivatie.
  2. Wonen: huisvesting, buurt of wijk, vervoer, huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen (HDL).
  3. Financiën: inkomen, uitgaven, bestedingspatroon, administratie, verzekeringen, financiële zorg voor anderen.
  4. Sociale relaties: gezin, familie, relaties en vrienden, buurtgenoten, professionele contacten, sociale vaardigheden en social media.
  5. Lichamelijke gezondheid: eten, drinken, sport, bewegen, zelfzorg, fysieke conditie, ziekte en handicap.
  6. Psychische gezondheid: welbevinden, zelfzorg, autonomie, ziekte en handicap.
  7. Werk & activiteiten: werk (betaald of onbetaald), dagactiviteiten, activiteiten, opleiding en scholing en vrijetijdsbesteding.


Centraal staan de sterke punten en krachten van mensen en niet hun problemen

Dagbesteding bij Het Wasmandje