Skip to main content

Over zorg uit het hart

Zorg uit het hart is een kleinschalige organisatie, ontstaan uit jarenlange ervaringen vanuit de zorg. We bieden cliënten van alle leeftijden zorg door ze te ondersteunen bij alle aspecten die bij het leven horen.  De cliënt staat bij ons centraal en wij bieden ondersteuning aan cliënten bij het behalen van hun doelen.

Zorg uit het hart richt samen met cliënten en hun systeem trajecten in vanuit woningen waar cliënten wonen en hun begeleiding krijgen. Ook heeft Zorg uit het hart een kleinschalige dagbestedingsplek waar cliënten in een veilige situatie kunnen werken en zich kunnen ontwikkelen.

Tijdens de begeleiding, zowel tijdens het wonen als tijdens de dagbesteding, werken de hulpverleners samen met de cliënten aan hun doelen, vanuit het zorgplan.

Kijk voor meer informatie bij ons aanbod, zijn er nog vragen schroom niet en bel of mail ons.

Binnen Zorg uit het hart wordt alles gezien vanuit het mens zijn. De hulpvraag van de cliënt staat bij ons centraal waarbij de cliënt eigenaar is van zijn/haar traject.

“Ieder mens is in ontwikkeling en hier willen wij aan bijdragen”.

Zorg uit het hart motiveert cliënten om zelf de regie over hun leven te houden/krijgen en eigen verantwoordelijkheid te nemen.

De kern van ons handelen is het versterken en ontwikkelen van eigen mogelijkheden en kracht. Dat doen we samen met onze cliënten en hun directe systeem. Dit kan door het bieden van kansen en uitdagingen, het geven van taken en verantwoordelijkheden en het ruimte geven aan initiatieven

Zorg uit het hart is als zorgaanbieder actief voor cliënten die zorg ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  We bieden onze zorg in aan in de vorm persoonsgebonden budget (pgb).

Heb je geen recht op financiering vanuit de gemeente of het zorgkantoor, dan kun je ook zelf de begeleidingsuren inkopen. Je betaald dan de begeleiding per uur. Neem in dat geval contact op met Jolanda Dokter