Skip to main content

Beleidsverklaring

Wij werken met een klein team van betrokken begeleiders die de persoonlijke band met hun cliënten erg belangrijk vinden. Samen met jouw persoonlijke begeleider ga je aan de slag om je zelfredzaamheid te vergroten en werk je toe naar realistische doelen: in jóuw tempo, op een manier die het beste bij jóu past. Daarbij hoeven we niet per se in de pas te lopen, integendeel: we durven verder te kijken naar een traject speciaal voor jou op maat, gericht op de mogelijkheden die er wél zijn. Vandaar ook onze naam Zorg uit het Hart!

Ons doel is altijd om naast de cliënt te staan en samen aan de doelen te werken.
De cliënt doet dit uit zijn eigen kracht en wij ondersteunen waar nodig.
Wij proberen er altijd voor te zorgen dat er regie gehouden wordt op eigen leven.

We werken vaak vanuit de Triple C methodiek:

  • Client
  • Coach
  • Competentie

Wij willen met onze zorginstelling aantonen dat wij niet hetzelfde zijn als alle andere zorginstellingen. Graag willen wij cliënten een plek aanbieden waarbij zij zich kunnen ontwikkelen op hun eigen manier en tempo met ondersteuning van onze medewerkers. Hierdoor willen wij een omgeving creëren waarbij de cliënt zich veilig voelt.

Om te voldoen aan de eisen en wensen van de cliënt is er een managementsysteem opgezet, geïmplementeerd en onderhouden conform de vereisten van ISO 9001:2015. Middels het managementsysteem wordt ervoor gezorgd dat:

  1. De eisen en wensen van cliënten en andere relevante belanghebbenden bekend zijn en hierop ingespeeld kan worden. Aan de hand van cliënttevredenheidsonderzoeken wordt nuttige
    informatie ingewonnen om continue verbetering te bereiken.
  2. Er wordt voldaan aan alle geldende wet- en regelgeving die van toepassing is op de producten van de organisatie.
  3. De prestaties van de processen van de organisatie worden gemonitord aan de hand van interne audits en dat er op dusdanige wijze verbetermogelijkheden worden vastgesteld.
  4. Er aan de hand van een context-, stakeholder- en risicoanalyse nadrukkelijk wordt gekeken naar mogelijkheden ter verbetering van de organisatie.
  5. Jaarlijks kwaliteitsdoelstellingen opgesteld worden om systematisch en met structuur continue verbetering mogelijk te maken.

Om dit alles te bewerkstellingen stelt de directie van Zorg uit het Hart de nodige middelen ter beschikking. Dit kan bestaan uit tijd van verantwoordelijke medewerkers en inhuur van externe deskundigheid.

Zwolle, 04-02-2021
Zorg uit het hart